Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona

  • Estat: NO ACTIU
  • Destinataris: Edificis d'habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona que requereixen millores d'accessibilitat
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona, va dirigida a tots aquells edificis d'habitatges de la ciutat de Barcelona que requereixen una millora pel que fa a la seva accessibilitat, com per exemple, la instal·lació d'ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En definitiva, fer accessibles els habitatges als seus inquilins i veïns.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat, sempre que disposin de la corresponent cita prèvia.

Vols saber com sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.