Espai de transparència

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona proporciona la informació de la seva activitat d'una manera estructurada, permanent, fàcil i gratuïta, amb l’objectiu de fer més propera i transparent la seva gestió.