Ajuts a la rehabilitació

L’Ajuntament de Barcelona és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que acompanya aquells projectes que aportin una millora tant a la qualitat dels habitatges com dels edificis. Barcelona és, de fet, una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública de la rehabilitació del parc privat d’habitatge.

La rehabilitació d’habitatges incideix de forma dràstica en el nostre confort, salut i benestar, marca la diferència en temes d’eficiència energètica i millora la qualitat i la seguretat del parc construït. A més a més, la promoció de la rehabilitació fomenta l’economia local i crea llocs de treball, ja que requereix mà d’obra especialitzada.

Els ajuts a la rehabilitació promouen l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, tant a l’interior dels habitatges com al conjunt dels edificis.

NEXT GENERATION

Aquests ajuts, procedents de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i altres organismes oficials, es complementen amb l'obertura d'una convocatòria d'ajuts a la rehabilitació provinents dels fons europeus Next Generation. Aquests fons tenen com a objectiu que els edificis i habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de la demanda.