Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona

 

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es crea amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge.

A partir de l’any 2009, la Borsa d’Habitatge de Lloguer forma part de les competències pròpies del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i es gestiona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge i la Direcció d’Ajuts al lloguer i Borsa d’Habitatge de Barcelona.

Ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de convivència i a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d'accés a les Borses.

Informació per al propietari

Serveis que presta la Borsa

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d'arrendament entre les persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i gestionarà la seva signatura d'acord amb el que preveu el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l'Habitatge.

Des de la Borsa es donarà seguiment a tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

Avantatges i subvencions

Els propietaris que incloguin el seu habitatge a la Borsa de Lloguer disposaran de diversos avantatges, garanties i subvencions.

Requisits per incloure el teu habitatge a la Borsa

On et pots adreçar

Els propietaris que vulguin posar el seu habitatge a disposició de la Borsa han de formalitzar una sol·licitud d’inclusió al programa a les Oficines d’Habitatge de Barcelona.

Per a qualsevol consulta o queixa, els propietaris d'un habitatge contractat amb la mediació de la Borsa poden presentar una instància/escrit a qualsevol de les Oficines d'Habitatge, o adreçar un correu electrònic a: borsahabitatgeslloguer@bcn.cat.

La inscripció a la Borsa és possible al llarg dels 12 mesos de l’any.

Per a més informació, consulta les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Telèfon d'atenció als propietaris: 931229494
Aquest telèfon és només per a propietaris d’habitatges interessats a incloure el seu habitatge al programa de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Documentació a presentar i formularis

Informació per al sol·licitant

Servei que presta la Borsa

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de convivència i a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d'accés a les Borses.

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d’arrendament, entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, i gestiona la seva signatura i fa el seguiment del compliment de les obligacions contractuals. Així mateix, tramita les prestacions socials que donen cobertura a les despeses de contractació a través del Servei de Suport a l’accés a l’habitatge, a petició prèvia dels Centres de Serveis Socials.

Avantatges i subvencions

Requisits per inscriure's a la Borsa

On et pots adreçar

Totes les persones interessades (famílies, unitats de convivència i joves de Barcelona) podran adreçar-se a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona que hi ha a la ciutat.

Per a qualsevol consulta o queixa, els llogaters d'un habitatge contractat amb la mediació de les borses poden presentar una instància/escrit a qualsevol de les Oficines de l'Habitatge o adreçar un correu electrònic a: borsahabitatgeslloguer@bcn.cat

La inscripció a les borses és possible al llarg dels 12 mesos de l’any.

Per a més informació, consulta les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Documentació a presentar i formularis

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin inscriure’s a la Borsa han de presentar els documents següents:

Cessió d’Habitatges a l’Administració