Ajuts a la rehabilitació per a la substitució de finestres en zones tensionades acústicament

  • Estat: NO ACTIU
  • Destinataris: Edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars ubicats en Zones Tensionades Acústicament de la ciutat de Barcelona
  • Import màxim de la subvenció: El menor import entre 3.000 € per habitatge i 30.000 € per edificis fins a 20 habitatges; 40.000 € per edificis d'entre 21 i 40 habitatges i 50.000 € per edificis de més de 40 habitatges
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Rehabilitació per millorar la qualitat acústica

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, va enfocada a millorar la qualitat acústica en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit a la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, la convocatòria busca fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis de la ciutat.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat. 

Vols saber com sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.