Grup de treball de Col·lectius Específics

Aquest grup de treball té per objectiu analitzar els processos d’adjudicacions dels diferents col·lectius determinats des del Pla per al Dret a l’Habitatge i avaluar possibles canvis o ajustos a introduir-hi.