Grup de treball de pobresa energètica

Aquest grup de treball va iniciar la seva activitat al llarg del 2017, per donar resposta a una demanda de les entitats i la ciutadania de tenir un espai per fer seguiment de les polítiques que l’Ajuntament de Barcelona porta a terme en matèria de pobresa energètica. Aquest és l’espai per millorar i debatre les estratègies, els mecanismes, les polítiques i les intervencions que l’administració duu a terme a través dels PAE (punts d’assessorament energètic).

El debat s’ha centrat en l’estudi del marc legal i la superposició de la Llei 24/2015 amb el nou Reial decret de bo social espanyol. El grup ha treballat per fomentar la coordinació entre els diversos actors existents a l’àmbit català (incloses empreses energètiques) per oferir una resposta coordinada a les necessitats que es desprenen d’aquesta situació.