Grup de treball de producció industrial d’habitatge sostenible

Els motius que han portat a la creació d’aquest nou espai s’engloben dins de la voluntat de l’Ajuntament d’afrontar la lenta producció d’habitatge públic d’una manera oberta i comptant amb una pluralitat d’actors per buscar plegats escletxes que poden permetre millorar i accelerar la producció d’habitatge sostenible.

La construcció d’edificis tradicional té uns mecanismes que no responen al ritme de les necessitats de generar habitatge que la societat demana. Pel que fa a emergència habitacional, hi ha pocs sectors que puguin ser atesos pel sector privat, ja que la majoria s’atenen des del sector públic o publicoprivat i n’hi ha d’altres que queden directament desatesos. Cal, doncs, avaluar la demanda que no queda atesa i buscar solucions per donar-li resposta.

Entre els objectius d’aquest grup també hi ha la posada en comú d’experiències i precedents vàlids usats en altres regions i ciutats europees, així com debatre sobre les diverses opcions que està estudiant el consistori actualment (experiència d’Amsterdam amb pisos d’estudiants prefabricats, solucions alemanyes per donar resposta a la crisi dels refugiats, mòduls prefabricats per a aquells edificis on no s’ha exhaurit la volumetria de l’edifici de La Casa por el Tejado, etcètera).