Habitatges per emergència social

Si us trobeu en una situació d’emergència i risc d’exclusió residencial, cal que us adreceu a l’Oficina de l’Habitatge més propera, per tal d’exposar el vostre cas i que us ajudem a trobar la millor solució.

Image
Has perdut l'habitatge

Adjudicació d’habitatges per a emergències socials

Si us trobeu en una situació d’emergència i risc d’exclusió residencial, cal que us adreceu a l’Oficina de l’Habitatge més propera, per tal d’exposar el vostre cas i que us ajudem a trobar la millor solució.

Per als casos de vulnerabilitat i de pèrdua imminent de l’habitatge, el Consorci disposa dels habitatges del Fons de lloguer social, que adjudica a través de la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona.

Com funciona la Mesa d’emergències socials?

La Mesa és l’encarregada de valorar els expedients que s’hagin instruït des de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona i d’adjudicar els habitatges del Fons de lloguer social disponibles en la data de la reunió de la Mesa.

En el cas que els expedients valorats positivament per la Mesa superin els habitatges disponibles en aquella data, se’ls anirà adjudicant un habitatge del programa ‘Pisos Buits’ (a mesura que aquests es vagin incorporant al Fons de lloguer social) fins a la celebració de la Mesa següent.

L’adjudicació d’aquests habitatges per emergència social es troba regulada pel reglament que podeu consultar en aquest enllaç.

Informació addicional en matèria de protecció de dades

Composició de la Mesa

El president és el gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Els vocals són representants de les entitats següents:

 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Àrea de Drets Socials
 • Consorci de Serveis Socials de Barcelona
 • Dept. competent d’habitatge de la Generalitat de Catalunya
 • Òrgan competent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona
 • Cadascun dels organismes públics que gestionin els habitatges

El secretari/a de la Mesa és un representant del Consorci de l’Habitatge

Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergències socials

Sessió del mes de maig de 2024

Total casos Mesa de maig

 • Expedients en gestió de Meses anteriors: 707
 • Expedients nous presentats a la Mesa de maig: 20
 • Total expedients: 727

Expedients amb habitatge adjudicat: 16

 • Número d’expedients amb resolució de meses anteriors tornats a revisar: 0
 • Expedients valorats positivament (pendents d'adjudicar habitatge): 676
 • Expedients valorats positivament allotjats temporalment en Habitatges d’Ús Turístic (HUT)
 • Expedients amb resolució de meses anteriors i amb nova resolució aquesta mesa: 0
 • Expedients en tramitació (requeriment de documentació, informació, gestions...): 22
 • Expedients desestimats, desistits, renunciats i arxivats (accés a habitatge privat o solucions alternatives): 15

Calendari 2n quadrimestre de 2024 per a la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social

 • 22 de maig
 • 19 de juny
 • 24 de juliol
 • 25 de setembre

Consulta l'històric de la Mesa, per districte