Normativa i procediments jurídics

Normativa

Sentències a recursos presentats

Trobareu les sentències que resolen els recursos contenciosos administratius contra el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, mitjançant aquest enllaç.