L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de vuit pisos de la Mesa d’Emergència

..
27/06/2024 - 13:36 h - Habitatge Ajuntament de Barcelona

Aquest dijous, 27 de juny, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha lliurat les claus de pisos de la Mesa d’Emergència a vuit famílies de la ciutat. Els habitatges que s’han entregat estan ubicats als districtes de Ciutat Vella (3), Nou Barris (1) i Sants-Montjuïc (4).

L’acte, que se celebra mensualment, ha tingut lloc a les oficines de l’IMHAB, al carrer del Doctor Aiguader. Allà, les famílies i persones beneficiàries han completat els tràmits pendents i han rebut una xerrada d’orientació sobre les mesures de convivència i mediació a càrrec del Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació d’Habitatge Públic de l’Ajuntament (SPIMH).

Habitatges per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona disposa dels habitatges del Fons de Lloguer Social, que adjudica a través de la Mesa d’Emergència. Abans de rebre’n un, les famílies han de seguir uns passos previs, que comencen per demanar cita a la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona i sol·licitar que la Mesa d’Emergència valori el seu cas i faci un informe. Un cop rebuts tots els expedients, es fa una anàlisi per tal d’assignar els habitatges que té a disposició.

Aquests habitatges del Fons de Lloguer Social van destinats a:

  • Unitats de convivència en risc d’exclusió residencial (com per exemple, en procés de desnonament per deute en el lloguer, execució hipotecària i dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries).
  • Unitats de convivència amb menors d’edat, gent gran o persones en circumstàncies de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

Si es dona el cas que hi ha més peticions que habitatges disponibles, la Mesa adjudicarà els pisos a mesura que es vagin incorporant al Fons de Lloguer Social fins a la celebració de la Mesa d’Emergència del mes següent.

Més informació