Tres famílies reben les claus de pisos de la Mesa d’Emergència de Barcelona

..
28/05/2024 - 15:29 h - Habitatge Ajuntament de Barcelona

Aquest dimarts, 28 de maig, l’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha lliurat les claus de pisos de la Mesa d’Emergència a tres famílies de la ciutat. Els habitatges que s’han entregat estan ubicats als districtes de Ciutat Vella (1) i Nou Barris (2).

L’acte ha tingut lloc a les oficines de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), al carrer del Doctor Aiguader, on les famílies i persones beneficiàries han completat els tràmits pendents per fer efectiva la signatura del contracte del seu nou pis.

Habitatges per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Abans de rebre un pis de la Mesa d’Emergència, les famílies han de seguir uns passos previs, que comencen per demanar cita a la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona i sol·licitar que la Mesa d’Emergència valori el seu cas i faci un informe. Un cop rebuts tots els expedients, es fa una anàlisi per tal d’assignar els habitatges que té a disposició.

Aquests habitatges del Fons de Lloguer Social van destinats a:

  • Unitats de convivència en risc d’exclusió residencial (com per exemple, en procés de desnonament per deute en el lloguer, execució hipotecària i dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries).
  • Unitats de convivència amb menors d’edat, gent gran o persones en circumstàncies de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

Si es dona el cas que hi ha més peticions que habitatges disponibles, la Mesa adjudicarà els pisos a mesura que es vagin incorporant al Fons de Lloguer Social fins a la celebració de la Mesa d’Emergència del mes següent.

Més informació