Prestacions per al pagament de deutes del lloguer: renovació de beneficiaris

  • Estat: ACTIU
  • Destinataris: Persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge
  • Límit de la renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Agència de l'Habitatge de Catalunya

Protecció per a les persones llogateres

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga subvencions per ajudar a aquelles persones que no poden fer front al pagament del lloguer o per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge. Totes aquelles persones que hagin obtingut algun d'aquests ajuts poden demanar-ne una renovació per un període de dotze mesos. Es pot renovar anualment fins a un màxim de 24 mesos més. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.