Prestacions municipals derivades de la mediació

  • Estat: ACTIU
  • Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació
  • Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC
  • Lloguer mensual màxim: 970 € (en cas de prestacions provinents d’una comunicació fefaent de finalització del contracte, l’import del nou contracte de lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència de preus del lloguer, i sempre amb el límit màxim dels 970 euros previst amb caràcter general)
  • Administració que atorga l’ajut: 

    Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Ajut municipal per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius.

  • En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar.
  • En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als llogaters amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d’una mediació entre les parts i l’Ajuntament, permet mantenir l’habitatge i evitar l’exclusió social.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer i l’habitatge de lloguer de les quals sigui l’habitual i el permanent.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona.