Subvencions per al pagament del lloguer d'habitatges del mercat privat per a persones en situació d'emergència econòmica i social

  • Estat: ACTIU
  • Destinataris: Persones especialment vulnerables que es troben en situació d’emergència econòmica i social i en risc d’exclusió residencial.
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya impulsa aquesta línia de subvencions per al pagament del cost del lloguer d’habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a persones que es troben en situació d’emergència econòmica i social, i en risc d’exclusió residencial.

L'ajut en qüestió es concedeix per a l'any de la convocatòria i consta d'una quantia màxima que no podrà ser superior a la renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament, així com al preu mitjà del lloguer mensual del municipi on estigui situat l'habitatge. El sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, o en cas de necessitat, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.