Subvencions per a la inclusió d'habitatges a la Borsa de Lloguer o d'altres programes socials

  • Estat: ACTIU
  • Destinataris: Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Ajut per al pagament del lloguer

Aquesta prestació té com a objecte establir les condicions d'accés a les subvencions per la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o d'altres programes socials de la ciutat de Barcelona així com el procediment per concedir-les.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona.