Taula d’Habitatge Cooperatiu

L’objectiu d’aquest espai és el de facilitar les eines per impulsar la promoció de diferents tipus d’habitatge cooperatiu a la ciutat, i de nous models d’ús, a fi de millorar l’accessibilitat de la ciutadania a l’habitatge. Aquesta taula és el resultat de la voluntat de treball conjunt de la Regidoria d’Habitatge i el Comissionat d’Economia Social i Solidària, i pretén reunir els actors barcelonins que tenen un rol fonamental en el foment d’aquest nou model de tinença d’habitatge.

Al llarg del 2017 i 2018 els seus treballs s’han centrat en el desenvolupament i en l’avaluació de la primera licitació de terreny públic per a la construcció d’habitatge cooperatiu, així com una segona licitació de sòls per a promotors socials d’habitatge. S’ha utilitzat aquest espai de debat per analitzar els procediments i recollir propostes de millora de cara a properes licitacions de sòl destinat a habitatge cooperatiu.