Contractació i convenis

Contractació

El Consorci no disposa de recursos humans propis, encarrega les tasques de contractació a l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, que compta amb el seu portal de contractació.

Convenis de col·laboració i gestió

Per dur a terme totes les funcions i poder assolir tots els objectius, el Consorci, que no disposa de recursos humans propis, encarrega, mitjançant els convenis corresponents, la gestió dels programes a altres ens de l’Administració Municipal especialitzats en els programes d’actuació respectius. Aquesta col·laboració s’articula a través dels convenis següents: