Línies d’Actuació

Memòries i indicadors d’activitat

Les Memòries d’activitat, els objectius i indicadors dels resultats de les tasques realitzades pel Consorci, es publiquen des de l’any 2009.

Estadística

Les dades estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya es poden trobar en aquest enllaç.

Les dades estadístiques del Departament de Territori, en aquest enllaç.

Podeu consultar les estadístiques de l’àmbit municipal de Barcelona en aquest enllaç.